Besök MINAB på Facebook
sok
 
Välkommen

MINAB upphör
Från och med årsskiftet 2015/2016 upphör MINAB AB med sin verksamhet att verka för en aktiv utveckling av näringslivet i Mark.
Föreningen finns givetvis kvar.


Eventuella frågor kan ställas till ordförande: Hasse Carlsson 0733-220077
Näringslivsfrågorna övergår till Marks kommun och kommer att bedrivas i kommunal regi.

Ta del av mer information.


 

Tack!
MINAB, med personal och styrelse,
vill rikta ett stort TACK till
sina medlemmar, alla företag i kommunen och andra aktörer
för samarbetet under åren.